KZ DOMOVINA
Historické souvislosti výstavby a provozu dnešního KZ Domovina

Ve vznikající dělnické čtvrti Prahy – Holešovicích bylo 9.10.1909 založeno "Bytové družstvo úředníků, zřízenců a dělníků železničních", 20.11.1911 přejmenované na "Bytové družstvo zřízenců a dělníků železničních", jehož posláním bylo vybudovat na tu dobu velmi moderní bydlení pro dělníky železnic.

Zároveň s bytovými domy nechalo družstvo vyprojektovat kanceláří pro architekturu a stavitelství v Praze II inženýrů Duška, Kozáka a Mácy za technické spolupráce autorizovaných stavebních inženýrů pánů Jiřího Soukupa a Karla Roštíka "Lidovýchovnou budovu". Stavba byla realizována jako čtyřpatrová, v modernistickém stylu, s železobetonovým skeletem, v letech 1919 až 1921. Budova je umístěna uvnitř vnitrobloku obytných domů a přístupná průchodem domem č.p. 1149, Na Maninách 32, Praha 7.

Svůj název "Domovina" převzala z původního útulku a opatrovny pro chudé a bezprizorní děti poválečné doby umístěné v přízemí domu č.p. 1201, U Průhonu 23. Bylo také založeno samostatné "Sdružení pro kulturní povznesení mládeže", zvané "Domovina".

"Domovina" má jeden velký sál s galerií v přízemí, jeden velký sál s příslušenstvím v podzemním podlaží, jeden malý sál, prostor pro restauraci s kuchyní a několik samostatných místností. Ve velkém sále v podzemním podlaží bylo kino, zázemí a bufety.

Přednášková a koncertní síň ve velkém sále v přízemí byla nazvána "Síní Foersterovou" na počest našeho slavného hudebního skladatele, který se často zúčastňoval hudební činnosti v "Domovině". Tento prostor se vyznačuje výbornou akustikou, a proto byl často využíván k nahrávání především vážné hudby. Byla zde tři nahrávací studia, desky nahrávaly firmy ESTA, Gramofonové závody, n. p., později Supraphon.

V "Domovině" se kromě koncertů, sborového zpěvu a výuky na hudební nástroje hrálo divadlo, loutkové divadlo, byla zde čítárna, pořádaly se přednášky, různé kurzy a rytmický tělocvik. Pro svoji architektonickou výjimečnost se "Domovina" a obytný dům č.p. 1149 staly kulturní památkou, zapsanou pod rejstříkovým číslem 40976/1-1802.

Kino bylo v roce 1977 rekonstruováno Filmovým podnikem, horní sál patřil závodnímu klubu Tesly Holešovice.

K výše uvedeným účelům byla "Domovina" využívána až do začátku devadesátých let minulého století, později se provoz v ní více zkomercializoval.

Do roku 1993 vlastnilo celý objekt "Domovina" Lidové bytové družstvo Praha a po jeho rozpadu Lidové bytové družstvo Praha 7. Objekt "Domoviny" také získal samostatné popisné číslo 1525 a orientační číslo 32a.

V roce 2002 byl podzemní sál a přilehlé prostory zatopeny povodní, která zničila i veškeré vybavení včetně technické infrastruktury.

Domovina dnes

Po povodni v roce 2002, kdy byl podzemní sál a přilehlé prostory zatopeny povodní, která zničila i veškeré vybavení včetně technické infrastruktury, provozoval nájemce "Domoviny" ještě nějakou dobu nepoškozenou část budovy. Lidové bytové družstvo Praha 7 (LBD7) jako vlastník muselo zahájit komplexní rekonstrukci všech zasažených prostor a opravu prostor i ve vyšších patrech budovy.

V průběhu let 2007 – 2010 byly provedeny rozsáhlé opravy a rekonstrukce: - fasády včetně oplechování, střech a hromosvodů, odvlhčení zdiva elektroosmózou a sanačními omítkami, terénní úpravy pozemků, - nově byla instalována schodišťová plošina pro imobilní osoby, - bylo nově vybudováno sociální zařízení k sálu v podzemním podlaží a rekonstruováno v horních patrech budovy, - byla kompletně obnovena elektroinstalace, EPS spolu s regulací OTK, instalovány rozvody pro veškeré síťové a ostatní nízkonapěťové rozvody, dálkové vytápění v celém objektu, měření a regulace VZT a vytápění, - byly provedeny další interiérové úpravy – broušení dlažby ve foyer a schodiště, výmalba celého objektu, nová podlaha a podhledy s osvětlením v sálu v podzemí, výměna a repase všech oken a dveří, nové podlahy a osvětlení v prostorách bývalé kuchyně, ….

Po provedené rekonstrukci hledalo LBD7 generálního nájemce celého objektu, ale při dlouhodobě se zhoršující ekonomické situaci se takového nájemce nepodařilo nalézt. Protože "Domovina" je obklopena obytnými domy, je výběr nájemce ovlivněn a omezen také tím, že není možné v nadzemních patrech budovy provozovat příliš hlučné činnosti a LBD7 přitom chce zachovat z velké části původní smysl využití, tj. pro kulturu a sport.

Celý objekt dnes nese název Kulturní zařízení Domovina (KZ Domovina).

Sál o velkosti cca 5 000 m3 má vynikající akustické parametry pro nahrávání klasické hudby a pro tyto dispozice umožňuje nahrávání od nejmenšího nástrojového obsazení až po velké orchestry.

Od 70 let minulého století zde vznikaly slavné nahrávky s předními světovými umělci, např. s V. Talichem, V. Neumannem, J. Bělohlávkem, L. Peškem, J. Sukem, R. Firkušným, V. Hudečkem, I. Ženatým, I. Klánským, P. Šporclem, J. Bártou, K. Englichovou, J. Hosprovou atd.. Z orchestrů zde nahrávají nebo nahrávaly svá CD a SACD např. Pražský komorní orchestr, Pražská komorní filharmonie, Sukův kom. orchestr, Musica Bohemica, Smetanovo kvarteto, Pražákovo kvarteto, Kvarteto Pavla Haase, Kocianovo kvarteto, Talichovo kvarteto apod. Tyto nahrávky jsou pořizovány pro největší světová vydavatelství např. Supraphon, SONY Music, Deutsche Grammophon, Decca records, Harmonia Mundi, Praga, BMG Ariola, Nippon Columbia, Naxos, ARCO DIVA, Studio Matouš …
Zvukovými režiséry jsou pan Václava Roubal (vaclav.roubal@volny.cz) a pan Karel Soukeník (soukenik.karel@quick.cz).

Od sezóny 2017/2018 je možné si pronajmout i nově zrekonstruované prostory sálu s příslušenstvím v suterénu objektu.

Ohledně provozu ostatních prostor představenstvo LBD7 proto rozhodlo, že jejich provoz budou zajišťovat sami pracovníci družstva ve spolupráci s ostatními dodavatelskými firmami (catering, ozvučení, osvětlení, úklid, …). Rozmístění jednotlivých prostor, jejich plochu a orientační cenu pronájmu naleznete v sekci nabídky prostor.

Prostory využívá Úřad Městská část Prahy 7 pro setkávání se seniory nebo pro svoje sportovní aktivity, pořádají se zde společenské akce, školení, přednášky, výstavy, besídky, svatby, schůze, v KZ Domovině byly již několikrát natáčeny scény k filmům atd. – viz fotogalerie.

JAK NÁS KONTAKTOVAT?
Mob.: +420 603 208 014
E-mail: domovina@lbdpraha7.cz WWW: www.lbdpraha7.cz
Leták KZ DOMOVINA
Copyright © 2017 LBD Praha 7 │ Created and hosted by XB-1